Aneks 1

 

АНЕКС I

на Статут Асоцијације ДУГА

У складу са статутом Асоцијације ДУГА члан 4. став 2. тачка 1. ставови 3 и 4 Управни Одбор Асоцијације ДУГА доноси, а Скупштина Асоцијације ДУГА одобрава:

Допуну Статута Асоцијације ДУГА, којом се ближе дефинишу основни и специфични циљеви за програмски рад са популацијом: лезбејки, гејева, бисексуалних, трансродних особа и чланова/ица њихових породица, а који су Статутом Асоцијације ДУГА дефинисани под специфичним циљем 1, 2 и3.

  • Основни циљ:

Залагање за унапређење и побољшање квалитета живота лезбејки, гејева, бисексуалних, трансродних особа и чланова/ица њихових породица у Републици Србији.

  • Специфични циљеви:
  1. Залагање за унапређење и поштовање свих људских права и слобода ЛГБТ особа.
  2. Залагање за унапређење јавног здравља ЛГБТ особа.
  3. Залагање у смањењу сиромаштва ЛГБТ особа.
  4. Залагање за социјалну кохезију ЛГБТ особа.
  5. Залагање за смањење насиља и дискриминације према ЛГБТ особама.
  6. Залагање за увођење здравствено/социјалних услуга, које су у складу са стварним потребама ЛГБТ особа и чланова/ица њихових породица.
  7. Залагање за унапређење квалитета суживота ЛГБТ особа и чланова/ица њихових породица.

 

Председник Управног Одбора

Александар Прица