Aneks 3

АНЕКС  III

на Статут Асоцијације ДУГА

 

У складу са статутом Асоцијације ДУГА члан 4. став 2. тачка 1. ставови 3 и 4 Управни Одбор Асоцијације ДУГА доноси, а Скупштина Асоцијације ДУГА одобрава:

 

Допуну Статута Асоцијације ДУГА, којом се ближе дефинишу основни и специфични циљеви за програмски рад са корисницима/ама психоактивних супстанци (ПАС) и члановима/цама њихових породица, а који су Статутом Асоцијације ДУГА дефинисани под специфичним циљем 1, 2 и 3.

 

 • Основни циљ:

Залагање за унапређење и побољшање квалитета живота особа које су користиле или сада користе ПАС и чланова/ица њихових породица у Републици Србији.

 

 • Специфични циљеви:
  1. Залагање у смањењу броја корисника/ица ПАС.
  2. Залагање за унапређење јавног здравља особа које су користиле или сада користе ПАС.
  3. Залагање у смањењу сиромаштва особа које су користиле ПАС.
  4. Залагање за смањење дискриминације према особама које су користиле ПАС.
  5. Залагање за увођење здравствено/социјалних услуга, које су у складу са стварним потребама особа које су користиле или сада користе ПАС и чланова/ица њихових породица.
  6. Залагање за унапређење квалитета суживота особа које су користиле ПАС и чланова/ица њихових породица.

 

Председник Управног Одбора

Александар Прица