Aneks 4

АНЕКС  IV

на Статут Асоцијације ДУГА

 

У складу са статутом Асоцијације ДУГА члан 4. став 2. тачка 2. 3. и 4. ставови 3 и 4 Управни Одбор Асоцијације ДУГА доноси, а Скупштина Асоцијације ДУГА одобрава:

 

Допуну Статута Асоцијације ДУГА, којом се ближе дефинишу основни и специфични циљеви за програмски рад на очувању животне средине, а који су Статутом Асоцијације ДУГА дефинисани под специфичним циљем 2, 3 и 4.

 

 • Основни циљ:

Залагање за очување здраве и одрживе животне средине у Републици Србији.

 

 • Специфични циљеви:
  1. Залагање за очување водених ресурса.
  2. Залагање за очување шума.
  3. Залагање за очување плодног земљишта.
  4. Залагање за очување флоре и фауне у Републици Србији.
  5. Залагање за израду и имплементацију стратешких докумената за очување животне средине и одрживи развој.
  6. Залагање за смањење буке.
  7. Залагање у промоцији друштвено одговорног понашања у области заштите животне средине и одрживог развоја.
  8. Залагање за решавање проблема фармацеутског отпада, и контаминираног медицинског отпада непознатог порекла.
  9. Залагање у подизању капацитета ОЦД које се баве заштитом животне средине и одрживим развојем.

 

Председник Управног Одбора

Александар Прица