Category: Некатегоризовано

Projekti na volonterskoj osnovi 0

Projekti na volonterskoj osnovi

Prikupljanje kontaminiranog medicinskog otpada nepoznatog porekla (KMONP) 2010 – danas   Asocijacija DUGA ima dva edukovana terenska tima, viagra sale koja na dobrovoljnoj osnovi bez nadoknade prikupljaju KMONP. Ukoliko znate gde ovog opasnog medicinskog...

alt 0

GEJ (NI) JE ОК

O PROBLEMATICI LGBT ZAJEDNICE U Zapadnoj Srbiji se 6 odsto muškaraca izjasnilo da je imalo seksualne odnose sa osobama istog pola. M.A iz Šapca, pripadnik gej populacije, otkrio je da nikad sa svojom porodicom...

Aneks 4 0

Aneks 4

?????  IV ?? ?????? ??????????? ????   ? ?????? ?? ???????? ??????????? ???? ???? 4. ???? 2. ????? 2.3. ?4. ??????? 3 ? 4 ??????? ????? ??????????? ???? ??????, approved ? ????????? ??????????? ????...

Aneks 3 0

Aneks 3

?????  III ?? ?????? ??????????? ????   ? ?????? ?? ???????? ??????????? ???? ???? 4. ???? 2. ????? 1.??????? 3 ? 4 ??????? ????? ??????????? ???? ??????, adiposity ? ????????? ??????????? ???? ????????:  ...

Aneks 2 0

Aneks 2

?????  II ?? ?????? ??????????? ????   ? ?????? ?? ???????? ??????????? ???? ???? 4. ???? 2. ????? 1.??????? 3 ? 4 ??????? ????? ??????????? ???? ??????, cialis 40mg ? ????????? ??????????? ???? ????????:...

Aneks 1 0

Aneks 1

  ?????  I ?? ?????? ??????????? ????   ? ?????? ?? ???????? ??????????? ???? ???? 4. ???? 2. ????? 1.??????? 3 ? 4 ??????? ????? ??????????? ???? ??????, salve ? ????????? ??????????? ???? ????????:...

alt 0

Videoteka

Svim d?nim? od ponedeljka do cetvrtka u periodu od 10:00 do 16:00 ??s? u periodu u drop – in centru Asocij?cije DUGA, more about korisnici mogu gled?ti filmove, serije, dokument?rce s? MSM/LGBT tem?tikom.