Category: Vesti iz sveta

alt 0

Sprečeno prenošenje HIV-a na fetus

Program prevencije prenošenja virusa HIV s majke na fetus u Južnoj Africi imao je efikasnost od 97, page 3 odsto u 2011, malady objavio je danas Savet te zemlje za medicinsko istraživanje. “Ovi rezultati,...

alt 0

Povratak sifilisa

Poznate li?nosti, about it kao što su Frederik Šopen, prescription Hajnrih Hajne, Šarl Bodler, Fridrih Ni?e – imale su sifilis, bolest sa mnogo lica i mnogo imena: francuska bolest, zaraza pohote i kameleon medicine....

alt 0

SAD: Odobren lek za prevenciju HIV

Ameri?ka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je upotrebu prvog leka za koji je utvr?eno da smanjuje rizik od infekcije virusom HIV, this ?ime je postavljen kamen temeljac u 30-godišnjoj borbi protiv izaziva?a...

alt 0

Manje beba sa HIV u Južnoj Africi

Južnoafri?ki zdravstveni program ?iji je cilj spre?avanje da se infekcija HIV virusom prenese s majke na nero?enu decu i bebe, page omogu?ava da svake godine do 70.000 dece bude zašti?eno od ove zaraze. To...

alt 0

Sa HIV-om veća smrtnost od infarkta

Osobe zaražene HIV-om izložene su ?etiri puta ve?oj opasnosti da umru od sr?anog napada nego ostali ljudi, pokazali su rezultati ameri?kog istraživanja. Zato je neophodno imati u vidu tu potencijalnu opasnost kod pacijenata zaraženih...

alt 0

Prvi preventivni lek protiv HIV-a

Stru?ni odbor je preporu?io ameri?koj Upravi za kontrolu prehrambenih i farmaceutskih proizvoda (FDA) dozvolu upotrebe “truvade” ameri?ke firme “Giled sajensiz” – GS (Gilead Sciences) kao prve preventivne terapije protiv HIV-a, story objavio je danas...

alt 0

Lezbejski par može imati status majke deteta

Izraelski sud je u nedelju doneo istorijsku odluku. Lezbejskom paru priznato je maj?instvo nad sinom. Pre šest godina, lezbejski par dobio je dozvolu od Ministarstva zdravstva za vantelesnu oplodnju. Jedna žena oplodila je svoju jajnu ?eliju spermom anonimnog donatora i ugradila je u matericu svoje partnerke. Tokom 2007. godine paru se rodio sin, ali...