Onlajn podrška

online_savetovalisteopis usluge:

Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja putem i-mejla,  korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Tako?e,  može dobiti informacije koje se ina?e daju tokom pružanja uslugama, parnja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju. Korisnici mogu e-mail poslati bilo kada, ali odgovor mogu o?ekivati u terminu radnog vremena, navedenog ispod.
Ova usluga je besplatna, osim usluge psihologa (psihosocijalna podrška).
kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs

radno vreme:

Radnim danima od 09:00 do 13:00

pružalac usluge:

1. Dr. Mr. Prim. Violeta Raki? – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
2. Aleksandar Prica – 10 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
3. Sandra Ili? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
4. Ana Kujundži? – psiholog – 3 godine intenzivnog iskustva sa LGBTosobama.