Onlajn podrška

online_savetovalisteopis usluge:

Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja putem i-mejla,  korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Tako?e,  može dobiti informacije koje se ina?e daju tokom pružanja uslugama, parnja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju.

kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs