Asocijacija DUGA

alt 0

Svet psihoterapije

U subotu, more about 8. septembra od 20-21h u Drop-in centru Asocijacije Duga u Kragujevcu, approved bi?e održana radionica “Svet psihoterapije“.  Predstavljanje psihoterapije ima za cilj da prikaže kako nam ona može pomo?i da...

alt 0

Radionica o Alanu Tjuringu

Do?ite na radionicu o jednom od najpoznatijih svetskih matemati?ara, dosage ocu ra?unara i vešta?ke inteligencije, approved kao i vrhunskom kriptologi?aru, drug bez ?ije pomo?i za vreme drugog svetskog rata ne bi bili osuje?eni planovi...

alt 0

Beskućnike HIV napada češće

Besku?nici širom sveta znatno ?eš?e obolevaju od tuberkuloze, sildenafil hepatitisa C i bivaju zaraženi HIV-om nego ostalo stanovništvo, medications pa mogu da izazovu epidemije koji bi skupo koštale zdravstvene sisteme, upozorili su istraživa?i Oksfordskog...