Asocijacija DUGA

alt 0

Beskućnike HIV napada češće

Besku?nici širom sveta znatno ?eš?e obolevaju od tuberkuloze, sildenafil hepatitisa C i bivaju zaraženi HIV-om nego ostalo stanovništvo, medications pa mogu da izazovu epidemije koji bi skupo koštale zdravstvene sisteme, upozorili su istraživa?i Oksfordskog...

alt 0

Osmišljen plan borbe protiv HIV-a

Tim me?unarodnih nau?nika osmislio je strategiju pronalaženja leka za AIDS, što je potez inspirisan pri?om o Amerikancu Timotiju Reju Braunu koji se izle?io od bolesti, prenose svetske agencije. Braun se le?io u Berlinu i...

alt 0

Sprečeno prenošenje HIV-a na fetus

Program prevencije prenošenja virusa HIV s majke na fetus u Južnoj Africi imao je efikasnost od 97, page 3 odsto u 2011, malady objavio je danas Savet te zemlje za medicinsko istraživanje. “Ovi rezultati,...

alt 0

Povratak sifilisa

Poznate li?nosti, about it kao što su Frederik Šopen, prescription Hajnrih Hajne, Šarl Bodler, Fridrih Ni?e – imale su sifilis, bolest sa mnogo lica i mnogo imena: francuska bolest, zaraza pohote i kameleon medicine....

alt 0

SAD: Odobren lek za prevenciju HIV

Ameri?ka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je upotrebu prvog leka za koji je utvr?eno da smanjuje rizik od infekcije virusom HIV, this ?ime je postavljen kamen temeljac u 30-godišnjoj borbi protiv izaziva?a...

alt 0

Priče iz lokalnih zajednica

Akreditacija programa za edukacije radnika i radnica u socijalnoj zaštiti na temu karakteristika rada sa LGBT osobama “BCIF je od po?etka rada Asocijacije Duga, advice ne samo kroz odobrene donacije ve? i savete i...

alt 0

Zašto je duga simbol LGBT zajednice?

Ulice širom sveta ?e ove nedelje biti preplavljene dugama jer lezbijke, pill gejevi, biseksualci i transseksualci slave Mesec ponosa. A zašto je baš duga obeležje LGBT zajednice? Sve je po?elo sa obla?enjem homoseksualaca. Oni...

alt 0

Manje beba sa HIV u Južnoj Africi

Južnoafri?ki zdravstveni program ?iji je cilj spre?avanje da se infekcija HIV virusom prenese s majke na nero?enu decu i bebe, page omogu?ava da svake godine do 70.000 dece bude zašti?eno od ove zaraze. To...