Programi Asocijacije Duga

Asocijacija DUGA svoje aktivnosti realizuje kroz tri programa i to:

 

I. Program sistem socijalne zastite u susretu LGBT osobama i njihovim porodicama. Akreditovali smo prvi program edukacija stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite u Srbiji za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama i na 46 treninga,  edukovali 983 osobe (38% od svih stručnih radnika),  iz 146 centara za socijalni rad (CSR) u Srbiji i 3 centra za porodični smeštaj i usvojenje. Akreditovali smo napredni trening na osnovu obrađenih podataka sistema MIE posle osnovnih treninga. Potpisali memorandum o saradnji sa 84 CSR i uspostavili sistem MIE sa njima. Pilotiramo outreach kombinovano zdravstveno/socijalnu uslugu, i sa CSR smo uspostavili sistem upućivanja korisnika. Kada su u pitanju rezultati ovog programa posebno ističemo da smo  povećali znanje i vestine strucnih radnika u sistemu socijalne zaštite, o adekvatnom pristupu u radu sa LGBT osobama, tako da je ono trenutno na nivou od 78% od potpunog, što ćemo dopuniti na naprednim treninzima. Omogućili smo LGBT osobama i njihovim porodicama na teritoriji cele Srbije da u sistemu socijalne zaštite koriste usluge, pravnika, psihologa i socijalnih radnika koji su edukovani o adekvatnom pristupu u radu sa njima. 2014 godine Asocijacija DUGA je imala 11 zajedničkih slučajeva sa CSR, pozivi su bili inicirani od stručnih radnika CSR. Kroz sistem socijalne zaštite pomogli smo da LGBT adolsecenti koji su pokušali suicid prihvate svoju seksualnu orijentaciju, da roditelji prihvate svoju LGBT decu i da ih vrate u porodične domove, da LGBT učenici nemaju problema u svojim školama. Prvi put u Srbiji, posle naših treninga, supervizijski sastanak sistema socijalne zaštite, bio je posvećen LGBT osobama, kao korisnicima usluga.
II. Program prevencije HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija (PPI). Na teritoriji 9 okruga zapadne i centralne Srbije, razvili smo outreach uslugu savetovanja i testiranja na HIV i PPI, ove aktivnosti realizujemo u mobilnoj medicinskoj jedinici, jedna smo od ukupno 7 OCD u Srbiji, koja ima mogućnost pružanja zdravstvenih usluga, van zdravstvene institucije. U okviru ove usluge, savetujemo i brzim testovima testiramo osobe na HIV i PPI. Naša primarna populacija je LGBT, ali usluge pružamo i osobama koje se bave seksualnim radom, injektiraju narkotike, Romskoj populaciji i opštoj populaciji. Jedina smo OCD na teritoriji ovih 9 okruga koja pruža podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om. Naše usluge su: psihosocijalna podrška, medicinske konsultacije, savetovanje i testiranje i parnjačka podrška, a pružamo ih kroz outreach na terenu, preko info telefona, skype ili on/line. Kada su u pitanju rezultati ovog programa posebno ističemo da: na godišnjem nivou pružimo setove usluga za oko 3200 osoba, izvršimo oko 1100 testiranja brzim testovima, u proseku u skladu sa podacima sistema interene i eksterne evaluacije kod 36% korisnika značajno smanjimo razlicite oblike rizičnog ponašanja. Po prvi put u Srbiji gradovi i opštine su finansirali jednu LGBT NGO.
III. Ekonomsko osnaživanje LGBT populacije. Osnovali smo prvo socijalno preduzeće kao LGBT organizacija, hostel “MOONRISE”, koje zapošljava LGBT osobe. Za osnivanje preduzeća jedan deo novca, prikupljali smo u lokalnoj zajednici i smatramo da je to za nas veliki uspeh kao LGBT NGO, što smo za 5 meseci prikupili 13,310.00 $ od kompanija i naših korisnika, uglavnom LGBT osoba treće dobi i roditelja LGBT osoba.