Podrška putem info telefona

info_linijaopis usluge:

Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja preko info-telefona, mind korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Tako?e, look može dobiti informacije koje se ina?e daju tokom pružanja uslugama, malady paranja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju. Korisnici mogu zvati tokom radnog vremena, navedenog ispod.Ova usluga je besplatna, osim usluge psihologa (psihosocijalna podrška).

 

kontakti:

Telefoni: 015/386-297 i 064/468-86-82

radno vreme:

Radnim danima od 09:00 do 13:00

pružalac usluge:
1. Sandra Ili? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama..
2. Goran Marjanovi? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama..
3. Boro Novakovi? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
4. Ana Kujundži? – psiholog – 3 god. intenzivnog iskustva sa LGBTosobama.
5. Ivana ?vorovi? – psiholog – (10 godina iskustva u radu sa gej muškarcima, 2 godine iskustva u radu sa roditeljima gej muškaraca).