Podrška putem info telefona

info_linijaopis usluge:

Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja preko info-telefona,  korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Tako?e, može dobiti informacije koje se ina?e daju tokom pružanja usluga, paranja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju. Korisnici mogu zvati tokom radnog vremena, navedenog ispod. Ova usluga je besplatna, osim usluge psihologa (psihosocijalna podrška).

 

kontakti:

Telefoni: 015/386-297 i 064/468-86-82

radno vreme:

Radnim danima od 09:00 do 13:00

pružalac usluge:
1. Sandra Ili? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama..
2. Boro Novakovi? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
3. Ana Kujundži? – psiholog – 3 god. intenzivnog iskustva sa LGBTosobama.
4. Ivana ?vorovi? – psiholog – (10 godina iskustva u radu sa gej muškarcima, 2 godine iskustva u radu sa roditeljima gej muškaraca).