Podrška putem info telefona

info_linijaopis usluge:

Ova usluga podrazumeva da postavljanjem pitanja preko info-telefona,  korisnik može dobiti sve informacije o našem radu i uslugama. Tako?e, može dobiti informacije koje se ina?e daju tokom pružanja usluga, paranja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija. Korisnik može zakazati termine za sve usluge koje se pružaju.

kontakti:

Telefoni: 015/386-297 i 064/468-86-82

radno vreme:

Radnim danima od 09:00 do 13:00