Ulična akcija u Šapcu ”Dan sećanja na preminule od AIDS-a”

Asocijacija DUGA je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Šabac uz finansisjku podršku Lokalne samouprave Šabac, organizovala uli?nu akciju, dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV.

Uli?na akcija DPST-a, realizovana je povodom obeležavanja “Dana se?anja na preminule od AIDS-a

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *