Category: Zdravlje

alt 0

Gonoreja (triper, kapavac)

Gonoreja (Triper, search Kapavac) je veoma ?esta bakterijska polna infekcija. Ako se ne shvati ozbiljno, može imati za posledicu sterilitet. Gonoreja Gonoreja Prenošenje Gonoreja Simptomi Dijagnoza Le?enje Gonoreje   Gonoreja Ponekad se gonoreja pogrešno...

alt 0

Stidne vaši (picajzle)

Stidne vaši (pubi?ne vaši, and picajzle) su insekti – paraziti, purchase a njihovo prisustvo kod ljudi (koji su ina?e jedini poznati doma?ini ovih stvorenja), remedy je poznato kao polno prenosiva bolest pedikulis pubis (pediculosis...

alt 0

Kondilomi (genitalne bradavice)

Kondilomi su visoko zarazna polno prenosiva bolest, medications koju uzrokuju odre?eni tipovi HPV virusa. S obzirom na to da su veoma rasprostranjeni i da je teško kontrolisati njihovo prenošenje, medicine potrebno je znati kako...

alt 0

Sifilis

Sifilis je polno prenosiva bolest, koja ako se ne le?i, može izazvati opasna ošte?enja nervnog sistema, srca ili mozga i na kraju ?ak dovesti do smrti. Na sre?u, danas postoje lekovi uz pomo? kojih...

alt 0

Hlamidija

  Hlamidija je poznata kao tiha polna infekcija. Izaziva je bakterija Chlamydia trachomatis. Posle kondiloma predstavlja naj?eš?u polno prenosivu bolest kod nas. Prenosi se seksualnim kontaktom, kako analnim, tako i oralnim. ?esto se dešava da simptomi...