Tagged: mreža

0

Članstvo u DPNSEE mreži

Asocijacija DUGA je postala članica mreže za politiku prema drogama u Jugoistočnoj Evropi DPNSEE(The South East Europe Drug Policy Network.

0

Asocijacija Duga članica COBATEST mreže

Asocijacija Duga je postala članica COBATEST evropske mreže koja povezuje orgnizacije u Evropi koje pružaju usluge dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV i druge polni prenosive infekcije. Mreža je osnovana 2009 godine u sklopu HIV-COBATEST...