Podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om

parnjacko_savetovalisteopis usluge:
Pružanje informacija o HIV-u/AIDS-u, terapiji,  zdravstvenim i socijalnim uslugama i institucijama u kojima može dobiti pomo?,  zaštitu i negu. Usmeravanje na parnja?kog edukatora, odnosno osobu koja živi sa HIV-om i po potrebi pra?enje korisnika u institucije. Pružalac usluge razgovora sa korisnikom o njegovim problemima, sumnjama, odgovara na njegova pitanja, ali nikada ne sugeriše rešenja, ve? korisnika ohrabruje da sam na?e rešenje i sam donese odluku. Ova usluga se može pružiti u prostorijama Asocijacije DUGA u dole nazna?eno vreme ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.

kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297 i 064/25-29-181

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs

radon vreme:

Zakazivanje radnim danima od 09:00 do 13:00. Usluga se pruža u skladu sa dogovorom sa korisnikom.