Kontakt

Asocijacija Duga                                                                                     

Aleksandar Prica – Predsednik Upravnog odbora

Telefon: +381 15 386 297
+381 64 252 91 81

e-mail: asocijacijaduga@mts.rs
e-mail: aleksandar.prica@asocijacijaduga.org.rs

 

Sandra Ili? – Potpredsednica Upravnog odbora

Telefon: +381 62 409 166

e-mail: sandra.ilic@asocijacijaduga.org.rs

 

Boro Novakovi? – Predsednik skupštine

e-mail: boro.novakovic@asocijacijaduga.org.rs

 

Viktor Teši? – Projektni menadžer

e-mail: viktor.tesic@asocijacijaduga.org.rs

 

Ljubica Teši? – PR

e-mail: ljubica.tesic@asocijacijaduga.org.rs

 

Slaviša Kova? – Predsednik omladine

e-mail: slavisa.kovac@asocijacijaduga.org.rs

 

Jovana Todorovi? – Potpredsednica omladine

e-mail: jovana.todorovic@asocijacijaduga.org.rs

 

Ogranak Asocijacije DUGA Niš

e-mail: nis@asocijacijaduga.org.rs

Ogranak Asocijacije DUGA Kragujevac

e-mail: kragujevac@asocijacijaduga.org.rs

Ogranak Asocijacije DUGA Beograd

e-mail: beograd@asocijacijaduga.org.rs

Ogranak Asocijacije DUGA Novi Sad

e-mail: novisad@asocijacijaduga.org.rs

info_linija