Kontakt

Asocijacija Duga                                                                                     

Aleksandar Prica – Predsednik Upravnog odbora

Telefon: +381 15 386 297
+381 64 252 91 81

e-mail: asocijacijaduga@mts.rs
e-mail: aleksandar.prica@asocijacijaduga.org.rs

Sandra Ili? – Potpredsednica Upravnog odbora

Telefon: +381 15 341 525
+381 64 468 86 82
e-mail: sandra.ilic@asocijacijaduga.org.rs

 

info_linija