Parnjačko savetovalište

parnjacko_savetovalisteopis usluge:

Parnjaki edukatori su osobe koje poseduju karakteristike ili specifi?nosti kao i korisnik ove usluge. U ovom slu?aju parnja?ki edukator je LGBT osoba, sertifikovana za ovaj posao od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Parnja?ki edukator sa korisnikom razgovara o njegovim problemima, sumnjama, odgovara na pitanja, ali nikada ne sugeriše rešenja, ve? korisnika ohrabruje da sam na?e rešenje i sam donese odluku. Ova usluga se može pružiti u prostorijama Asocijacije DUGA u dole nazna?eno vreme ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili email-om.
Ova usluga pružena u prostorijama Asocijacije DUGA, pružena putem telefona, i-mejla ili Skype-a je besplatna. Ukoliko se realizuje na terenu, korisnik pla?a putne troškove izlaska na teren.

         

 

kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297 i 064/468-86-82

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs

radno vreme:
Radnim danima od 09:00 do 13:00

pružalac usluge:

1. Aleksandar Prica – 8 godina iskustva.
2. Sandra Ili? – 6 godina iskustva.