Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje

altopis usluge:

Ovo je proces savetovanja pre i posle testiranja, kao i samog testiranja na HIV/AIDS i polno prenosive infekcije. Uslugu pružaju zdravstveni i ne-zdravstveni radnici sertifikovani od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Svaka osoba prolazi proces savetovanja pre testiranja,  kako bi se utvrdili rizici i dali saveti kako da se rizici u budu?nosti smanje. Nakon saopštavanja rezultata testa sledi savetovanje posle testiranja. Testiranje se vrši brzim testovima, 99.9% senzitivnim, uzima se uzorak krvi iz prsta i rezultat se usmeno saopštava 30 minuta posle uzimanja krvi. Ova usluga se može dobiti u prostorijama Asocijacije DUGA u dole nazna?eno vreme ili na terenu, na mestu i u vreme prema dogovoru sa korisnikom. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om.
Ova usluga pružena u prostorijama Asocijacije DUGA je besplatna. Ukoliko se realizuje na terenu, korisnik pla?a putne troškove izlaska na teren.

kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297 i 064/25-29-181

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs

radno vreme:

Zakazivanje radnim danima od 09:00 do 13:00. Usluga se pruža u skladu sa dogovorom sa korisnikom.

pružalac usluge:

1. Dr. Mr. Prim. Violeta Raki? – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
2. Aleksandar Prica – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
3. Sandra Ili? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama..
4. Goran Marjanovi? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama..