Praćenje korisnika u državnu instituciju

parnjacko_savetovalisteopis usluge:

Ova usluga podrazumeva da predstavnik Asocijacije DUGA prati korisnika u državnu instituciju kako podrška (npr. prilikom prijavljivanja nasilja ili diskriminacije, sudskog procesa, dobijanja zdravstvene, socijalne ili neke druge usluge, itd). Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili i-mejlom u dole nazna?eno vreme. Korisnik pla?a putne troškove izlaska na teren.

         

kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297 i 064/25-29-181

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs

Radno vreme: 

Radnim danima od 09:00 do 13:00

pružalac usluge:

Aleksandar Prica – 10 godina iskustva rada sa LGBT osobama.