Author: Asocijacija Duga

0

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Predsednik Asocijacije Duga, Aleksandar Prica je jedan od ukupno tri predstavnika civilnog sektora u radnoj grupi Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Zajedno sa predstavnicima ostalih ministarstava i nezavisnih institucija radimo...

0

BEZBEDONOSNA KULTURA U SVETU MLADIH

Uz podršku OSCE Mission to Serbia i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja uspešno završavamo Projekat „Bezbednosna kultura u svetu mladih“.Namera nam je bila da povećamo bezbednost srednjoškolaca. Tokom trajanja projekta, edukovali smo...