Mobilni zdravstveno/socijalni tim (outreach)

opis usluge:

Ova usluga podrazumeva dolazak tima Asocijacije DUGA na teren u vreme i na mesto koje je dogovoreno sa korisnikom, usluge se mogu pružiti u vozilu, zdravstveno-socijalnoj mobilnoj jedinici, u ku?i/stanu korisnika, na otvorenom ili na svakom mestu koje korisniku odgovara i gde se on bezbedno i prijatno ose?a. Dolaskom mobilnog tima, korisnik može dobiti usluge: parnja?ke podrške, medicinskih konsultacija, savetovanja i testiranje brzim testovima u cilju prevencije HIV-a i polno prenosivih infekcija, podrške osobama koje žive sa HIV-om i psihosocijalne podrške i pra?enja korisnika u državne institucije. Zakazivanje usluge je obavezno, telefonom ili e-mail-om u dole nazna?eno vreme.
Korisnik pla?a putne troškove izlaska na teren, kao i usluge psihologa (psihološke podrške).

kontakti:

Adresa: ul. 7 oktobar br. 1 Jevremovac 15001 Šabac

Telefoni: 015/386-297 064/25-29-181

E-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs

radno vreme:

Radnim danima od 09:00 do 13:00

pružalac usluge:

1. Dr. Mr. Prim. Violeta Raki? – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
2. Ana Kujundži? – psiholog – 3 godine intenzivnog iskustva sa LGBT osobama.
3. Aleksandar Prica – 8 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
4. Sandra Ili? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama.
5. Boro Novakovi? – 6 godina iskustva rada sa LGBT osobama.